Majas apa saja yg ada dalam puisi serenada hijau

Majas apa saja yg ada dalam puisi serenada hijau

Majas apa yang ada dalam puisi serenada hijau?
Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya?
Tunjukkanlah kata kata yang bermakna konotasi dalam puisi serenada hijau di dalamnya. Jelaskan pula makna dari setiap kata itu

 

Jawaban

Majas yang ada dalam puisi “Serenada Hijau” adalah

a. Majas Anafora

Majas anafora adalah majas penegasan yang terdapat pengulangan kata pada kalimatnya.

Kutipan:

Kupacu kudaku.

Kupacu kudaku menujumu.

Majas anafora terdapat pada kata ‘kupacu kudaku’.

b. Majas Personifikasi

Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia.

Kutipan:

Bila bulan

menegur salam

dan syahdu malam

bergantung di dahan-dahan.

Menyusuri kali kenangan

yang berkata tentang rindu

dan terdengar keluhan

dari batu yang terendam.

Majas personifikasi terdapat pada bulan, syahdu malam, kali, dan batu yang diibaratkan memiliki sifat seperti manusia, yaitu menegur salam, bergantung, berkata tentang rindu, dan mengeluh.

2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya?

Irama yang tergambar di dalam puisi itu diekspresikan dengan lembut sebagai perwujuda dari rasa rindu yang mendalam.

3. Tunjukkanlah kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi “Serenada  Hijau” di dalamnya. Jelaskan pula makna dari setiap kata itu.

Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Serenada Hijau di dalamnya

1. Kupacu kudaku

Pemaknaan: semangat yang menggebu

2. Batu yang terendam

Pemaknaan: menahan rasa akan rindu

3. Syahdu malam

Pemaknaan: malam yang penuh kesedihan

Pembahasan

Majas digunakan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu bagi pembacanya, yang majas perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan.

Irama (musikalitas) adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama pada puisi berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata yang dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia.

BACA JUGA  Apa gunanya kamu mengetahui sifat allah itu al azim jelaskan

Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata konotasi telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi, dan perasaan penyair.